in co-creatie verbeteren & innoveren

Om te zorgen dat iedereen van je team aan boord zit, is het natuurlijk van belang dat jullie dromen, doelen & ambities op elkaar aansluiten. Dan ben je er echter nog niet. Om te zorgen dat iedereen continue optimaal probeert deze dromen te verwezenlijken, is het van belang dat er een werkklimaat is waar jullie samen-werken aan continue verbetering van het bedrijf. Dus geen eenmalig feestje, maar een "standaard" werkwijze waarin iedereen het beste in zichzelf & elkaar naar boven haalt.

Als ondernemer of manager neem jij de touwtjes in handen. Het is immers jouw bedrijf. Hoe meer jij de touwtjes in handen neemt & daardoor meer sturing geeft aan je mensen, des te minder initiatief zullen zij nemen. Simpel gezegd: ze wachten wel op jouw nieuwe instructies. Sturing leidt dus tot passiviteit.

De kunst is om samen overeenstemming te vinden in de verantwoordelijkheden van je medewerkers en daar hun bevoegdheden op afstemmen. Om zaken gedaan te krijgen is het essentieel dat mensen weten wat er van hun wordt verwacht & de benodigde beslissingen zelf kunnen nemen. Daar waar problemen ontstaan, moeten ze ook opgelost kunnen worden.

Dus als jij als leider in staat bent een werkklimaat te creëren waar MOETEN & MOGEN op elkaar aansluiten en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen, zullen mensen zelf het initiatief nemen om problemen op te lossen. Sterker nog, ze zullen met ideeën komen om te zorgen dat deze problemen in de toekomst niet meer voorkomen. En zo steeds verder werken aan het verbeteren & vernieuwen van jullie bedrijf.

Klant:
Adobe
Branche:
Design