bepaal doelstellingen & ambities

Natuurlijk zijn er mensen die harder gaan rennen als ze financiële doelen zien. Vaak in relatie tot extra beloning. Los van het feit dat dit effect slechts tijdelijk van aard is, blijkt dat de meeste mensen geheel niet gestimuleerd worden om harder te werken voor rationele doelen. Deze doelen zijn goed om de ontwikkeling van je organisatie in de gaten te houden. Daarnaast dragen deze doelstellingen bij aan het bestaansrecht van een bedrijf. Want zonder omzet & winst, geen bedrijf. Maar om je mensen positief in beweging te krijgen is er meer nodig.

We leven in een tijd waar betekenisvol ondernemen centraal staat. Want mensen vinden het (terecht) belangrijk om aan een groter iets te werken. Noem het een why, een purpose of gewoon je droom of ambitie. Ben duidelijk over je financiële doelen, maar stel je dromen & ambities centraal in de aansturing van je bedrijf. Structureel & zo vaak je als mogelijk is. Want mensen voelen zich verbonden met dromen & ambities. Dragen graag bij om iets te betekenen in deze wereld. Zeker daar waar ze het meest van hun tijd doorbrengen: hun werk. 

Als je je afvraagt waarom je medewerkers uitgeblust of ongeïnspireerd rondlopen & je twijfelt hoe je ze in hemelsnaam nog kan stimuleren een stap meer te zetten. Kijk dan eens welke betekenis je hun kan meegeven in hun dagelijkse werkzaamheden.

Klant:
Amazon
Branche:
Webshop