Privacyverklaring

Hecht jij waarde aan privacy?

Verantwoordelijkheid

Peekaboo, gevestigd aan de Burgermeester van Rijswijkstraat 2, Helvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Contact details

Burgermeester van Rijswijkstraat 2, 5268 EG Helvoirt.
Remco Hopmans is verantwoordelijk voor de officiële gegevensbescherming van Peekaboo. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar remco@peekaboo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peekaboo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel uitmaakt van van een advertentienetwerk)

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan bezorgd te blijven over de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peekaboo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Peekaboo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Peekaboo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en uiteindelijk het aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Peekaboo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die (substantiële) gevolgen hebben voor personen. Hiermee bedoelen we een beslissing die wordt genomen door computersoftware of -tools, zonder dat een echt mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peekaboo) deel uitmaakt van het proces.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Peekaboo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden

Peekaboo deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, omdat wij hen de opdracht hebben gegeven, verzegelen wij een verwerkersovereenkomst om tot hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te komen. Peekaboo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast deelt Peekaboo uw persoonsgegevens met andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Peekaboo gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de technische verwerking van de website en de gebruikerservaring. Cookies zorgen ervoor dat uw website werkt zoals bedoeld en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we met cookies onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u eerder opgeslagen cookies ook verwijderen in de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen het feit dat Peekaboo uw gegevens verwerkt of gegevens naar u overgedragen te krijgen. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om u, of een specifieke organisatie, een computerbestand toe te sturen met alle opgeslagen persoonsgegevens die wij van u of uw organisatie hebben. U kunt een inzage, correctie, verwijdering of bestandsoverdracht aanvragen door een e-mail te sturen naar info@peekaboo.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs, inclusief pasfoto, mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy dienen MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en paspoortnummer en BSN in het zwart te staan. We reageren zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 4 weken) op uw verzoek. Tenslotte kunt u altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan door op deze link te klikken.

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

Peekaboo neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toestemming, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn opgeslagen of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de live chat of via info@peekaboo.nl

Volg de gratis Scale Up training.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deelnemen aan training