Worstel. En kom boven!

Remco Hopmans
|
May 27, 2021
Worstel. En kom boven!

Een bedrijf runnen of team leiden zou geen dagelijkse worsteling moeten zijn. En toch is dit in de praktijk voor veel mensen wel het geval. Maar is een manier om deze worsteling boven te komen.

Het is begin 2003. Ik sta in het auditorium van het gebouw van de toekomst in ’s-Hertogenbosch. Ik heb eindelijk mijn HEAO studie afgerond en mijn eerste jaren werkervaring in mijn tas. Na een boeiend sollicitatietraject met leuke én minder aangename gesprekken, ga ik in dienstbij het toenmalige Nashuatec (nu Ricoh Nederland). 

Aan het eind van dat jaar wordt een koerswijziging aangekondigd en worden alle medewerkers uitgenodigd. In de centrale lobby wordt de nieuwe koers toegelicht. Er wordt verteld over de langetermijnvisie, de te voeren strategie (in cycli van 3 jaar) en de bijbehorende jaardoelstellingen. Dit alles wordt verklaard aan de hand van een illustratie van een bergketen, waarop de expeditie met eindbestemming en jaarlijkse BaseCamps staat beschreven. Een duidelijk beeld waardoor iedereen vrij snel begreep wat de komende jaren de bedoeling is. Jaren later, terwijl ik inmiddels tot het middenkader behoor, vindt bij mijn toenmalige werkgever een soortgelijk fenomeen plaats. Weliswaar anders ingekleed en minder lange termijngericht. Maar toch. Een strategie voor de komende jaren. Gepaard met duidelijke jaardoelstellingen.

Ik heb mezelf met regelmaat afgevraagd wat het verschil tussen beide situaties is. En waarom de expeditie van Nashuatec (Ricoh) aanzienlijk succesvoller lijkt te zijn. En het antwoord is me inmiddels ook duidelijk geworden.

Alles valt of staat met de wijze waarop de geplande expeditie in de praktijk wordt gebracht. Met het feit of de visie & koers door directie & management echt als prioriteit wordt gezien. En of alle te nemen beslissingen worden gebaseerd aan de hand van het bereiken van de beoogde eindbestemming.

Als zelfstandig organisatie-strateeg zie ik grofweg 3 soorten bedrijven. Ik ken voorbeelden van bedrijven waar medewerkers schreeuwen om richting, koers, visie & strategie. En ik zie in de praktijkdirecties die zich hardop afvragen waarom medewerkers niet doen wat de bedoeling is. Als laatste zie ik organisaties waar directie & medewerkers naar elkaar zitten te kijken en afvragen of er nog iets gaat gebeuren.

Ondanks het feit dat deze situaties verschillende dynamiek met zich meebrengen en dus ook andere uitdagingen en oplossingen behelzen, zijn er een aantal symptomen die voor geen enkele organisatie wenselijk zijn:

1.    Een vacuüm waarin directie & medewerkers beide afwachten

2.    Van effectieve samenwerking is geen of weinig sprake

3.    De werksfeer laat te wensen over

4.    De belangrijkste kengetallen staan vaak onder druk

5.    Iedereen werkt in de waan van de dag

6.    Er is weinig oog voor de lange termijn

7.    Je staat niet of nauwelijks stil om successen of mijlpalen te vieren

Dit alles zorgt ervoor dat elke dag (of een groot gedeelte van de dag) als een enorme worsteling voelt. Dat je hard moet trekken om de boel vooruit te krijgen. Dat je (te) veel brandjes moet blussen. Er gedoe is met medewerkers. En met hun motivatie. Dat is wat er in de 2e situatie gebeurde. Deze worsteling viel mij ten deel. Niet omdat medewerkers niet gemotiveerd waren. Niet omdat zij niet betrokken waren. Zij worstelden net zo hard als ik. Ik heb alles op alles gezet om het te veranderen, maar zonder gewenst resultaat. Ik bezat noch de kennis, noch was ik in de positie om het te veranderen. Inmiddels prijs ik me gelukkig dat ik met Peekaboo de kennis, de ervaring & het bewijs heb om deze situaties succesvol te veranderen.

Het is belangrijk is om niet aan symptoombestrijding te doen, maar juist de oorzaken van deze situatie op telossen. Mijn ervaring van de afgelopen 10 jaar leert dat deze problemen 4 grondoorzaken hebben. Vier bouwstenen in het fundament die (nog) niet op orde zijn: de samenstelling van het team is niet optimaal, er ontbreekt een heldere “stip aan de horizon”, jullie hebben geen duidelijke routekaart en/of de uitvoering van jullie plannen loopt spaak.

Herken je jezelf in deze worsteling? Steek je hoofd niet langer in het zand. En pak de grondoorzaken aan. Zie je op tegen een langlopend verbetertraject? Of twijfel je waarmee je moet beginnen? Het Peekaboo Programma helpt je in 4-8 weken tijd het fundament neer te zetten voor een toekomst vol groei, focus, rust & vrijheid. Kijk hier eens en zie wat het programma voor jou zal betekenen.

Wil je vrijblijvend met mij sparren over jouw worsteling of vraagstuk? Voel je vrij om een ambitiegesprek in te plannen. Dat kan eenvoudig via de afsprakenplanner.

Volg de gratis online training.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deelnemen aan training