Eerst de juiste mensen, dan pas de stip.

Remco Hopmans
|
Mar 16, 2021
Eerst de juiste mensen, dan pas de stip.

Je hebt een bestaande populatie medewerkers in dienst. Maar de plannen die je hebt, vragen andere competenties en gedragingen van medewerkers.

We zijn goed in plannen maken. In ons hoofd en op papier. We kunnen ons dagen opsluiten en vervolgens zeggen: zo gaan we het doen. Om er na loop van tijd achter te komen dat plannen succesvol tot uitvoer te laten komen in de praktijk weerbarstiger blijkt te zijn dan gehoopt.

Het is een obstakel waar veel MKB’ers tegen aan lopen. Je hebt een bestaande populatie medewerkers in dienst. Maar de plannen die je hebt, vragen andere competenties en gedragingen van medewerkers. En sommige zullen in staat zijn bij te dragen aan deze plannen, maar andere ook zeker niet.

“If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”. (Albert Einstein)

Door de mismatch tussen plannen en competenties is het moeilijk om doelen te realiseren. Om de juiste stappen richting de bestemming van jullie expeditie te zetten. De gevolgen zijn aanzienlijk. Resultaten staan onder druk. Je werkt enorm hard, maar komt niet echt verder. Je eigen agenda komt steeds meer onder druk te staan. Medewerkers gaan klagen en mopperen omdat “dingen” niet soepel lopen of niet goed geregeld zijn. Dus het wordt er allemaal niet beter en niet leuker op. Urgentie krijgt een hele nieuwe betekenis.

Als een MKB’er (met personeel) aan mij vraagt wat hij of zij moet doen om nieuwe plannen succesvol in de praktijk te brengen, geef ik altijd hetzelfde antwoord: zorg dat je de juiste mensen aan boord hebt om mee op expeditie te gaan! Als je een berg gaat beklimmen, zorg je er ook voor dat je de juiste mensen in het team hebt zitten. Mensen met de juiste ervaring, maar vooral mensen die uit het juiste hout gesneden zijn. Mensen die als het moeilijk wordt, een stap extra zetten. Die de expeditie als uitdaging zien en onderdeel willen zijn en bijdragen aan het winnende team en bereiken van de eindbestemming.

Om (nieuwe) visie, plannen, strategie succesvol in de praktijk te brengen, is het dus essentieel om eerst de juiste mensen aan boord te brengen. Eerst wie, dan wat!

Volg de gratis Scale Up training.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deelnemen aan training