De 5 belangrijkste oorzaken waarom het niet lukt de volgende stap te zetten

Remco Hopmans
|
Mar 16, 2021
De 5 belangrijkste oorzaken waarom het niet lukt de volgende stap te zetten

Stilstand is achteruitgang. Gelukkig ben je niet vies van hard werken. Helaas blijkt dat het moeilijk is om echt stappen te zetten met je bedrijf.

Als ondernemer ben je ambitieus. Altijd op zoek naar meer, beter, effectiever en efficiënter. Stilstand is immers achteruitgang. Gelukkig ben je niet vies van hard werken. Helaas blijkt dat het moeilijk is om echt stappen te zetten met je bedrijf. Hieronder de 5 belangrijkste oorzaken én oplossingen om zo soepel mogelijk te werken aan een succesvolle toekomst & meer vrijheid:

 1. Je hebt niet de juiste mensen aan boord.
  Bij veel ondernemingen werken mensen. Sommige zijn al lang in dienst, sommige korter. Allemaal hebben ze specifieke vaardigheden. Ze worden feitelijk ingehuurd om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Maar als je de volgende stap wilt zetten met je bedrijf zijn deze vaardigheden eigenlijk randvoorwaarden geworden. Om echt een stap te zetten of zelfs een sprong te kunnen maken, is het relevant welke competenties je in huis hebt. Het gaat over persoonlijkheid, houding en gedrag. Heb je de juiste mensen aan boord om nieuwe wegen in te slaan. Dus kijk eerst naar wie je aan boord nodig hebt en bepaal daarna samen hoe de toekomst eruit kan zien.
 2. Jullie toekomstvisie niet inspirerend of motiverend.
  Veel ondernemers hebben een plan. In hun hoofd, op papier. Soms is het alleen een financiële begroting. Gelukkig delen veel ondernemers hun plannen ook met hun medewerkers. Hierdoor is het voor medewerkers duidelijk wat er bereikt moet worden. In de praktijk lukt het dan toch minder goed om de gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren. Een plan biedt wel duidelijkheid voor medewerkers, maar is zelden of niet inspirerend en motiverend. En daardoor moet je medewerkers continue blijven “aansporen” om door te zetten en vol te houden. Maar als je plan of begroting onderdeel is van een toekomstvisie, dan zou het zo maar kunnen zijn dat medewerkers zelf in beweging komen en blijven. Omdat ze onderdeel willen zijn van de expeditie. Omdat ze intrinsiek willen bijdragen aan het bereiken van de bestemming.
 3. Er zijn geen duidelijke doelen geformuleerd.
  Sommige ondernemers zijn kampioen in het formuleren van een visie of een mission statement. Zijn in staat om medewerkers in vervoering te brengen met een inspirerende toekomstvisie. Het gevolg hiervan is dat medewerkers als jong puppy’s, enthousiast aan de slag gaan en nieuwe of extra werkzaamheden omarmen. En toch kleeft hier een groot gevaar aan: zonder duidelijke doelen is het niet meetbaar of alle nieuwe energie succesvol is. Of jullie daadwerkelijk een stap dichter bij de stip op de horizon komen. Het is dus van belang om toekomstvisie in kleine stappen meetbaar te maken door concrete doelen te formuleren. En succes meetbaar worden en te vieren zijn.
 4. Medewerkers weten niet wat er van hen verwacht wordt.
  Ondanks het feit dat we inmiddels in 2021 leven, zijn er nog veel MKB ondernemingen waarbij je het principe ziet van “het genie met duizend helpers”. Een DGA of directeur die ideeën, plannen en visie heeft, maar deze (nagenoeg) niet deelt met zijn medewerkers. Hierdoor is het voor medewerkers onmogelijk om te weten of begrijpen wat hun rol is binnen het geheel. En als medewerkers niet weten wat de bedoeling is, dan wordt het wel heel erg lastig om op juiste wijze bij te dragen. En nagenoeg onmogelijk om plannen succesvol in de praktijk te brengen en te realiseren.
 5. Medewerkers worden niet betrokken bij visievorming en bepalen van prioriteiten & activiteiten.
  Het sleutelwoord voor succes is SAMEN. Dat betekent dat de definitie van succes ook samen bepaald wordt. Als medewerkers niet betrokken worden bij het vormen van de nieuwe toekomstvisie, het formuleren van concrete doelen en het bepalen van de juiste prioriteiten en activiteiten. Ondanks het feit dat het jouw onderneming is, is het raadzaam om de toekomst niet zelf te willen bepalen. De mate van succes van jouw onderneming ligt in de handen van het team dat aan dit succes werkt. Jij bent onderdeel van het team en je medewerkers ook. Ieder heeft een waardevolle rol.

Volg de gratis Scale Up training.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deelnemen aan training